Vi har koll på säkerheten!

Vi har alla de nödvändiga tillstånden till exempel, polistillstånd, bilförsäkring och nybesiktade bilar.

Vi prioriterar vår säkerhet väldigt högt, därför kan Ni lugnt löpa !AMOK på Ert studentflak. Bilarna är självklart besiktade, försäkrade och viktigast av allt, godkända till studentåkning. Dessutom har vi brandsläckare, förstahjälp-kit och olika tillstånd med oss när vi kör. Tack vare våra årliga besiktningar upplever vi väldigt sällan, att våra lastbilar går sönder. Men om det skulle hända har vi extra lastbilar klara.

  • Försäkrat i alt

    Forsikret i hoved og røv
  • När säkerheten är på topp, är det ännu större grund till att festa med !AMOK. Våra lastbilar er till för att bliva använda. Därför får Ni gärna röka, festa, larma, störa, dansa, hoppa eller vad det nu krävs för en vällyckad fest. Med andra ord löp AMOK med oss!

Tänk på följande:

Säkerheten ökas om alla sitter ned på bänkar som sitter fast. Det har hänt att fordon tippat för att alla har samlats på en sida av flaket. Planera färdvägen noga med hänsyn till strömförande ledningar, broar, miljözoner etc. Högsta hastigheten är 20 km i timmen. En ”flakvärd”, som inte själv är med och firar, kan vara till hjälp under färden och öka tryggheten.

Ingen grund till att camouflera sig här, studentmössan ska firas!

!AMOK är Skandinaviens största studentflak firma med över 50 specialbygda studentflak


Beställ studentåkning i 2016 eller 2017 eller redan nu.

Läs också mera om miljözoner, studenterlastbil & festlastbil här.