Afffärsvillkor för !AMOK studenteråkning

Kunden till denna firma vill bli omtalad konsument, och AMOK ABB. vill bli omtalad ägare. Mellan konsumenten och ägaren är nedanstående villkor gäldande.

1. Tid och plats

Åkningen kan utföras efter ytterligare avtal

Konsumenten förpliktigar sig till att, minst 6 veckor innan studentåkningen, skicka en lista med följande:

  • Namn och adress på samtliga studenter.
  • Startadress och starttidpunkt
  • Vilka adresser som önskas besökta, och i vilken ordning

Ägaren förbehåller sig rätten till att bestämma vilken väg som skal köras, med tanke på trafikförhållandena, och konsumenten är införstådd med, att studentåkningen slutar vid midnatt.

Konsumenten göres uppmärksam på, att starttidpunkten inte kan ändras 3 veckor innan studentåkningen.

Lastbilarna är inte dekorerade vid ankomsten, men eftersom de kommer 15-20 minuter före avtalad tid, är det möjligt att nå ändå.

Det bør desuden nævnes at udlejer tilstræber at udføre kørslen med den ønskede biltype, men forbeholder sig dog retten til at ændre denne, såfremt køre/hviletidsbestemmelserne ikke kan overholdes, eller trafikale vanskeligheder foreligger.

2. Betalning

Prisen för åkningen är avtalad vid online bokningen.

Ägaren skickar den första fakturan inom 5 dagar, och följande villkor gäller:

  • 1:a delen av 1/3 av den samlade betalning betalas 14 dagar efter beställingsdatumet.
  • 2:a delen av 1/3 av den samlade betalning betalas 3 månader efter beställingsdatumet.
  • 3:e delen av 1/3 av den samlade betalning betalas 6 månader efter beställingsdatumet.

Dog skal det samlede beløb være betalt senest 14 dage før kørslen finder sted.

Varje åkning är som utgångspunkt 5 timmar, men önskas extra timmar kan dessa köpas till för 600 kr per. påbörjad timme.

Informeras ägaren om detta innan faktureringen, vill denna extra kostnad faktureras tillsammans med nästkommande faktura.

Informeras ägaren om detta på dagen för studentåkningen, skickas en faktura vid slutet av studentåkningen.

3. Annullering eller avbrott

Konsumentens annullering av studentåkningen vill inte ge återbetalning av depositum.

Konsumentens annullering ska ske med längst möjlig tillkännagivande. Ägarens annullering kan ske som ett resultat av följande:

  • Inget tillstånd från polischefen
  • Störningar på fordonet
  • Eller andra liknande villkor

Ägaren förpliktar sig till att återbetala förskottsbetalningen, vid tillfälle av ägarens annullering. Vid påbörjad åkning blir konsumenten fakturerad efter antal timme, så att ersättningsbeloppet mot räknas efter antalet av påbörjade timmar, med 1000 Dkr. per. timme inom dom första 4 timmar.

Om ägaren annullerar avtalet avstår konsumenten alla krav, som är ingått via online bokningen. Konsumenten avstår vid sin online bokning alla krav om ägaren annullerar avtalet.

4. Generelle betingelser

Konsumenten är ansvarig för att alla deltagare är förtrogna med kontraktets innehåll.

Ägaren är ansvarig för alla nödvändiga godkännanden, tillstånd och att fordonet är funktionsdugligt och klar till avgång vid den bestämda tidpunkten.

Färdskrivare: Konsumenten informeras om att alla fordon är utrustade med färdskrivare och det blir åkt efter kör- och vilotidsreglerna.

Ägaren ska medbringa dokumentation för ovanför stående, och kan redovisa om detta önskas.

Dessutom medbringar ägaren presenningar, som kan täckas över fordonet om konsumenten önskar detta.

5. Ångerrätt

Konsumenten kan ångra avtalet efter Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler § 10.

Konsumenten har 14 dagar till att frånträda avtalet. Detta räknas efter den dag avtalet blev ingått.


Konsumenten accepterar dessutom att mottaga relevant material från ägaren, vilket inkluderar erbjudande inom studentåkning etc. Konsumenten kan när som helts avslå detta.

Ingen grund till att camouflera sig här, studentmössan ska firas!

!AMOK är Skandinaviens största studentflak firma med över 50 specialbygda studentflak


Beställ studentåkning i 2016 eller 2017 eller redan nu.

Läs också mera om miljözoner, studenterlastbil & festlastbil här.